Dentergemstraat 64
9800 Wontergem
Telefoonnummer051 63 60 63

Wettelijke bepalingen

Auteursrecht

De site www.deneveadvieskantoor.be is door het auteursrecht beschermd.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze sites zijn door het auteursrecht beschermd.

Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van De Neve Advieskantoor.

Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De Neve Advieskantoor besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De Neve Advieskantoor kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden.

De Neve Advieskantoor kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

De Neve Advieskantoor kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.