Dentergemstraat 64
9800 Wontergem
Telefoonnummer051 63 60 63

Autoverzekering/Motoverzekering

Uw auto, uw vrijheid. Een autoverzekering is echter veel meer dan een wettelijk verplichte aansprakelijkheid (“basisdekking”). Het is maatwerk. Op ùw maat. U hebt immers de mogelijkheid deze basisdekking uit te breiden:

Basisdekking

Deze waarborg dekt de materiële en lichamelijke schade die u zou veroorzaken aan derden bij een ongeval.

Omnium

Hiermee beschermt u het voertuig tegen materiële schade, diefstal, glasbreuk, brand en ontploffing, natuurkrachten en botsing met dieren. Bij een ongeval kunt u uw wagen laten slepen en krijgt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling.

Bescherming bestuurder

Bij een verkeersongeval met gewonden zijn de inzittenden altijd gedekt. Wanneer het om een ongeval ‘in fout’ gaat is de aansprakelijke bestuurder echter niet gedekt door de basisdekking. Met de optie “bescherming bestuurder” kan u zich beschermen tegen de kosten van invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en medische kosten als gevolg van een plastische ingreep.

Rechtsbijstand

Wij informeren u over uw rechten en verdedigen uw belangen. Bij voorkeur streven we naar een minnelijke schikking, maar indien nodig komen we tegemoet in de procedurekosten en de erelonen van de advocaat.

Hulpverlening

De optie “hulpverlening” waakt over u en uw gezin, dag en nacht, thuis en onderweg, in België of in het buitenland.

 

maak een afspraak