Dentergemstraat 64
9800 Wontergem
Telefoonnummer051 63 60 63

Bescherming van uw resultaten

Bedrijfsschade

De klassieke bedrijfsverzekeringen (brand, machinebreuk) voor ondernemingen voorzien slechts een gedeeltelijke dekking van het bedrijfsvermogen. De verzekeraar zal in vele gevallen immers enkel de materiële schade vergoeden. Uw bedrijfsschadeverzekering biedt bijkomende bescherming tegen de schade op commercieel, financieel of sociaal vlak.

 

CONTACTEER MIJ

Beroepsaansprakelijkheid Uitbating

Dekt de schade die u (of een personeelslid) toebrengt aan derden tijdens de bedrijfsactiviteit, zowel in de onderneming als erbuiten. Zowel de lichamelijke, de materiële als de onstoffelijke schade. Ook milieuschade ten gevolge van een ongeval wordt gedekt.

 

CONTACTEER MIJ

Machinebreuk

  • Zijn uw machines levensbelangrijk voor het voorbestaan van de onderneming?
  • Zijn de herstellings- of vervangingsprocedures lang en duur?
  • Maken uw machines deel uit van een leasingcontract?

Dan is dit zeker iets voor u! De verzekering vergoedt immers schade aan uw machinepark ontstaan door een menselijke fout (onhandigheid, vandalisme), een technisch incident (verhitting) of externe elementen (storm, vorst) of door kortsluiting.

 

CONTACTEER MIJ

Vervoerd materiaal en koopwaar

Deze verzekering dekt het verlies én de schade aan materiaal en koopwaren, vervoerd met uw voertuig.

 

CONTACTEER MIJ