Dentergemstraat 64
9800 Wontergem
Telefoonnummer051 63 60 63

Bescherming van personen

Arbeidsongevallen

De wetgever verplicht elke werkgever voor al zijn personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeids- of arbeidswegongeval. Het slachtoffer heeft recht op een schadevergoeding bij blijvende of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. En krijgt een tegemoetkoming in de medische kosten.

Mogelijkheid tot bijkomende dekkingen

  • Dekking van het bovenwettelijk deel van het loon, voor personeelsleden wiens loon hoger ligt dan het wettelijk maximum.
  • Dekking van het gewaarborgd loon, komt tussen in de betaling van de werkgeverslasten tijdens de periode van gewaarborgd loon.
  • Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid werkgever, voor schade veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van de werkgever.
  • Ook dekkingen voor thuiswerk, tijdelijke opdrachten in het buitenland en bij sportieve, sociale of culturele evenementen.

 

CONTACTEER MIJ

Patroon

Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid geniet u als zelfstandig bedrijfsleider een dagvergoeding op basis van het overeengekomen loon. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid of bij overlijden ontvangt u een kapitaal, eveneens op basis van het overeengekomen loon.

Tevens is er terugbetaling van medische, farmaceutische en ziekhuiskosten, inclusief protheses en orthopediekosten. Ook de begrafeniskosten worden vergoed.

De echtgenoot, de samenwonende partner en de ouders die zonder vergoeding helpen met de beroepsactiviteit genieten ook van deze dekking.

 

CONTACTEER MIJ

Collectief Gemeen Recht

Soms vallen vrijwilligers, medewerkers of zelfs familieleden niet onder de arbeidsongevallenwetgeving. Met de dekking “Collectief Gemeen Recht” worden ook zij vergoed voor lichamelijke letsels opgelopen tijdens hun bedrijfsactiviteiten. De vergoedingen worden bepaald op basis van een afgesproken jaarloon.

 

CONTACTEER MIJ