Dentergemstraat 64
9800 Wontergem
Telefoonnummer051 63 60 63
aug
29

De familiale verzekering, is dat wel nodig ?

Fout + schade + verband tussen beide = aansprakelijk

 

Je bent burgerlijk aansprakelijk voor aan een derde veroorzaakte schade wanneer die schade het gevolg is van een al dan niet opzettelijke fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid.

Om na te gaan of iemand een fout heeft begaan, moet je zijn handeling vergelijken met het typegedrag van de "goede huisvader" indien die in dezelfde omstandigheden zou verkeren. Er is sprake van een fout wanneer, in een identieke situatie, een normaal voorzichtig en toegewijd persoon niet op die manier zou gehandeld hebben.

Wat is een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" of Familiale (BA)?

 

De BA-verzekering komt tussenbeide wanneer, naar aanleiding van een ongeval, vaststaat dat één van de door de verzekering gedekte personen aansprakelijk is. Ze dekt met andere woorden de aansprakelijkheid van de verzekerden voor de schade die anderen ("derden") door hun fout geleden hebben.

 

De schadevergoeding

 

Een slachtoffer heeft recht op het volledige herstel van de schade die hem berokkend werd als er sprake is van een fout.

 

Hij moet daarvoor wel bewijzen dat de betrokkene verkeerd gehandeld heeft, dat hij effectief schade geleden heeft en dat er een verband is tussen de begane fout en de geleden schade.

 

Dat volledige herstel omvat onder andere het herstel in de oorspronkelijke staat of de vervanging van de beschadigde goederen, de medische zorgen en andere kosten voor behandeling van de gekwetsten, geleden morele schade (ook van naasten), het herstel van de gevolgen van een overlijden, maar ook de interesten vanaf de datum waarop de schade zich voorgedaan heeft tot de datum van het herstel ervan.

 

Bron: Assuralia

apr
15

Paasweekend

Het kantoor is open op zaterdag 16 april van 9u tot 12u. Gesloten op Pasen 17april én op Paasmaandag... | Lees meer
mei
12

Hemelvaartsdag

Ter gelegenheid van Hemelvaart is het kantoor gesloten op donderdag 13 mei. We zijn er graag terug v... | Lees meer